Products
CONTACT US
Jizhou Zhongyi FRP Co.,Ltd
A
dress:No. 14, Nanqiao Street, Jizhou City, Hebei Province, China.
Tel:86-318-8638136
Fax:86-318-8612721
QQ:45673430
MSN: jzfrp@hotmail.com
Skype:jzfrp@hotmail.com
E-mail: jzfrp@jzfrpl.com
Contact Us

Company Name: Jizhou Zhongyi FRP Co.,Ltd.

Company Address: No. 14, Nanqiao Street, Jizhou City, Hebei Province, China.

Tel :86 -318-83237738

Business Contact

Vice General Manager for International Marketing:Mr. Zhang Jianzheng,

No. 955, Xinghua South Street, Jizhou City, Hebei Province, China

Tel :86 -318-83237738

Mobile Phone: 86-13932879971

Fax :86 -318-8638136

QQ:45673430

MSN messanger: jzfrp@hotmail.com

Skype: jzfrp@hotmail.com

E-mail: jzfrp@jzfrpl.com

CUSTOMERS